KYC Authentication

KYC – Poznaj swojego klienta

 
 

Poznaj swojego klienta (ang. Know your customer, KYC) – procedura należytej staranności oraz regulacja bankowa jaką muszą przeprowadzać instytucje finansowe oraz inne prawnie określone podmioty do zidentyfikowania swoich klientów i uzyskania pewnych, odpowiednich oraz trafnych informacji wymaganych do prowadzenia interesów ze stroną zainteresowaną. W Stanach Zjednoczonych procedura KYC jest standardową polityką wprowadzoną jako dostosowanie do Programu Identyfikacji Klienta, który powstał na mocy ustaw Bank Secrecy Act oraz USA PATRIOT Act. Polityka KYC nabiera coraz większego globalnego znaczenia w kontekście rozpoznania oszustw finansowych, prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Oprócz funkcji ściśle wynikającej z nazwy procedury ma ona na celu również monitorowanie transakcji przeprowadzanych przez klienta pomimo udokumentowanego profilu czy historii rachunków.

Banki, stosując procedurę KYC, ze względu przeciwdziałania prania brudnych pieniędzy (anti-money laundering) i finansowania terroryzmu (combating the financing of terrorism), wykorzystując coraz częściej specjalistyczne oprogramowanie kontroli transakcji, a zwłaszcza oprogramowanie do analizy nazwisk oraz obserwacji trendów. Generowane alarmy identyfikują niezwykła aktywność, która jest następnie sprawdzana procesami należytej staranności lub zwiększonej należytej staranności (EDD), które wykorzystują wewnętrzne jak i zewnętrzne źródła informacji o obiekcie, w tym również Internet. Powyższe działania pomagają w określeniu czy transakcja lub aktywność jest faktycznie podejrzana i wymaga zgłoszenia odpowiednim władzom. W USA jest to Suspicious Activity Reporting (SAR), w Wielkiej Brytanii Serious Organised Crime Agency (SOCA). W Kanadzie KYC jest zarządzany i kontrolowany przez Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC). Oprócz tych krajów procedury KYC zaimplementowane zostały również między innymi w Indiach, RPA i Nowej Zelandii.

Procedury Poznaj Swojego Klienta wykorzystywane są również przez zwykłe przedsiębiorstwa różnych wielkości dla zapewnienia ich przyszłych przedstawicieli, konsultantów oraz dystrybutorów o podporządkowaniu się anty-łapówkowym standardom. Banki, ubezpieczyciele i firmy udzielające kredytów coraz częściej wymagają od swoich klientów przedstawienia kompletnej i szczegółowej informacji o anty-korupcyjnej należytej staranności w celu weryfikacji ich uczciwości i rzetelności.