Zasady i regulamin

Zasady korzystania ze strony internetowej “MMAJERSKI.pl” oraz mojego kanału na portalu YouTube “MMAJERSKI”

Regulamin

 

Wstęp

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z bloga Mmajerski.pl (dalej zwany “Blogiem”) oraz ustala prawa i obowiązki użytkowników (dalej zwanych “Użytkownikami”).

 

1.2. Blog ma charakter informacyjny i jest prowadzony w celu dzielenia się osobistymi opiniami autora głównie na temat podróży, dodatkowo na temat kryptowalut i finansów oraz ogólnych zagadnień z nimi związanych. Dodatkowo mogą pojawić się treści odnośnie różnych firm marketingu sieciowego. Autor nie jest profesjonalnym doradcą finansowym ani nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego.

 

1.3. Korzystając z Bloga, Użytkownik akceptuje niniejszy regulamin oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 

Opinie Autora

2.1. Wszystkie treści zamieszczone na Blogu są osobistymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych.

 

2.2. Autor dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na Blogu były rzetelne i aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność ani aktualność.

 

2.3. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania informacji zamieszczonych na Blogu wyłącznie na własne ryzyko. Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, jakie Użytkownik może ponieść w wyniku korzystania z tych informacji

 

2.4. Blog działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

 

Blog i jego treść nie są poradą inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715)

 

2.5. Informacje zamieszczone na Blogu nie są interpretacją prawa ani nie zastępują konsultacji z profesjonalnym prawnikiem czy doradcą finansowym. Użytkownik zobowiązuje się do samodzielnego sprawdzania aktualności i zgodności informacji z obowiązującym prawem.

 

2.6. Zgodnie z nowymi wytycznymi UOKIK informuję, że treści na blogu zawierają autopromocję czyli promocję marki własnej a także reklamę giełd kryptowalutowych takich jak Binance, ByBit czy Zonda,  portfeli sprzętowych np Ledger oraz produktów firmy FM World, za które autor dostaje wynagrodzenie w ramach afiliacji.

 

Odpowiedzialność

3.1. Autor nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników podejmowane na podstawie informacji zamieszczonych na Blogu.

 

3.2. Autor nie odpowiada za ewentualne szkody, straty, utratę danych czy inne konsekwencje wynikające z korzystania z Bloga.

 

Postanowienia Końcowe

4.1. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Zmieniony regulamin będzie publikowany na Blogu i staje się wiążący dla Użytkowników od momentu jego opublikowania.

 

4.2. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu zostanie uznane za nieważne, niewykonalne lub niezgodne z obowiązującym prawem, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień regulaminu, które pozostają w mocy.

 

4.3. W przypadku pytań, wątpliwości lub zgłoszenia naruszenia regulaminu, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem Bloga za pośrednictwem podanych informacji kontaktowych.

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia opublikowania na Blogu i obowiązuje wszystkich Użytkowników korzystających z Bloga.

DODATKOWE INFORMACJE 

Strona internetowa MMAJERSKI.pl to prywatny blog poświęcony dzieleniu się informacjami i doświadczeniem zdobytym na moich przebytych podróżach.

 

Pamiętaj, że to co pokazuję na tym blogu (mmajerski.pl) oraz we wszystkich moich filmach to nie porada inwestycyjna w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

 

Treści mają charakter informacyjno – edukacyjny i jest wyrazem moich osobistych poglądów. Treści te mogą być pomocne w zarabianiu. Nie stanowią one jednak porad inwestycyjnych. Żadna z instrukcji i filmów przedstawionych nie daje gwarancji zysku, ani chociażby odzyskania wpłaconych pieniędzy. Pieniądze te nie są gwarantowane ani przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ani przez jakąkolwiek instytucję lub firmę. Także ja nie gwarantuję Tobie ani zysku, ani odzyskania wkładu.

 

Ja Mateusz Majerski nie jestem płatnym i licencjonowanym doradcą inwestycyjnym oraz finansowym. Wszystkie analizy wykonane na moim blogukanale YouTubeFaceBookInstagram oraz we wszystkich innych mediach społecznościowych dotyczą wyłącznie moich osobistych poglądów.

 

Pamiętaj, że nie mogę być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz odnieść jeśli będziesz naśladował moje strategie dotyczące prowadzenia własnego biznesu, współpracy z firmami na zasadach afiliacji czy marketingu sieciowego, oraz firmy działające w oparciu o kryptowaluty lub tokeny.

 

Oglądając moje filmy, zgadzasz się, że rozumiesz i przestrzegasz moich zasad dotyczących niniejszego Zastrzeżenia i zrzekasz się praw do jakichkolwiek działań prawnych przeciwko mnie.

 

Wszystkie bonusy, o których możesz dowiedzieć się z moich komunikatów, przyznawane są uznaniowo przeze mnie (Mateusz Majerski, a nie przez firmy zewnętrzne) i są bezzwrotną darowizną. 

Subskrybuj mój kanał i dodaj mnie do znajomych aby być na bierząco.

 

ŻADEN BIZNES, KTÓRY TUTAJ POKAZUJĘ, NIE JEST PROGRAMEM INWESTYCYJNYM!

Treść artykułów, wszelkich tekstów, prezentacji, nagrań audio i video w domenie i subdomenach: mmajerski.pl mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005r. Nr 206, poz. 1715).

 

Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w materiale jak i jakichkolwiek materiałach instruktażowych.

 

Zarabianie i pomnażanie pieniędzy (inwestycje: nieruchomości, giełda papierów wartościowych, giełdy walutowe, krytptowaluty, biznesy typu START-UP, forex, lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne i każdy inny rodzaj inwestycji) wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

 

Decyzje o dokonaniu jakiejkolwiek inwestycji podejmuj samodzielnie.

Wykorzystanie pieniędzy, których utrata spowodowałaby drastyczne pogorszenie stanu domowego budżetu, zmiany standardu życia lub kłopoty finansowe, jest stanowczo odradzane.

 

Ostrzeżenie o ryzyku związanym z uczestnictwem w obrocie kryptowalutami

 

Obrót towarami, niezależnie od tego czy mają one charakter dóbr rzeczywistych czy wirtualnych, podobnie jak obrót kryptowalutami (którymi są zarówno Bitcoin, Zcash, Lisk, Ethereum, Litecoin i wiele innych) niesie ze sobą znaczne ryzyko.

Ceny dóbr, niezależnie od ich charakteru czy substancji, nie mają bowiem charakteru stałego i podlegają ciągłym zmianom. Wahania cen z kolej w sposób bezpośredni wpływają na wartości aktywów posiadanych przez jednostkę na przestrzeni czasu. Dowolne dobro – wirtualne lub nie – w danym okresie może zarówno zyskać na wartości, jak i stać się zupełnie bezwartościowe. Te same zasady znajdują zastosowanie w stosunku do wirtualnych walut – tzw. kryptowalut.

 

Obrót kryptowalutami niesie jednakże ze sobą jeszcze jedno ryzyko, które co do zasady nie występuje w przypadku handlu oficjalnych walut i czy towarów. W przeciwieństwie do większości walut, których wartość jest niejako moderowana przez rząd lub inne podmioty prawne, bądź też znajduje swoje oparcie w surowcach, wartość kryptowalut oparta jest na rozwoju technologii oraz zaufaniu do rynku i jego uczestników. Kryptowaluty nie posiadają scentralizowanego emitenta ani instytucji kontrolującej jej obrót. Wartość jednostek kryptowaluty określona jest wyłącznie poprzez wolnorynkowe mechanizmy popytu i podaży w serwisach wymiany, takich jak serwis. Kryptowaluta nie stanowi autonomicznego świadczenia ani sama w sobie nie zaspokaja żadnych potrzeb. Jedyną jej funkcją jest rola środka płatniczego lub medium wymiany wartości pieniężnej, które posiadacz może: wymienić na towar lub usługę w sklepie akceptującym płatności w kryptowalutach „przelać” elektronicznie innej osobie, przechować i wymienić w przyszłości na walutę osiągając zysk (lub stratę) wynikającą z różnic kursowych.

Ze względu na podstawy funkcjonowania systemu obrotu kryptowalut jest on podatny na  wahania poziomu zaufania uczestników obrotu, który wpływa bezpośrednio na poziom popytu lub podaży. Na poziom zaufania do kryptowalut mogą wpływać zarówno czynniki czysto ekonomiczne, jak i poza ekonomiczne, w tym technologiczne.

 

Mając na uwadze powyższe, proszę o przemyślenie decyzji czy istniejący stopień ryzyka związany z obrotem kryptowalutami jest dla Państwa akceptowalny.

 

 

UWAGA – Ryzyko inwestycyjne

Oszczędzanie, inwestowanie oraz prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej (zarobkowej), a także inwestycja w zakup i sprzedaż kryptowalut (np. BitCoin, Ethereum i innych), inwestycje w tak zwane kopanie bądź wydobywanie (mining) kryptowalut (np. BitCoin, Ethereum i innych) inwestycje w przetwarzanie odpadów, inwestycja w firmy typu „start-up”, w portale społecznościowe, programy typu Revenue-sharing, a także zarabianie na rynku reklamy w Internecie (RTB, revshare, bankowe programy partnerskie takie jak mBank.net.pl, ZANOX czy SystemPartnerski.pl, inne programy partnerskie oferujące zarabianie online np. Program Partnerski Złote Myśli, program reklamowy Google AdSense, program Google AdWords), wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości kapitału zainwestowanego w tego typu działalność.

Możliwość utraty części bądź całości zainwestowanego kapitału jest rzeczą normalną przy prowadzeniu biznesu i inwestowaniu.

Poziom ryzyka jest tym wyższy, im wyższy jest zysk, jaki może przynieść dana inwestycja. Najniższym ryzykiem obarczone są – jak należy się domyśleć – lokaty terminowe i konta oszczędnościowe. Największym – akcje spółek notowanych np. na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz inwestycja we własny Biznes (działalność gospodarcza).

 

Jeśli nie jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, nie zaciągaj kredytów na rozwinięcie swojej działalności gospodarczej czy inwestycje. Na rozpoczęcie własnego Biznesu bądź inwestycji przeznaczaj tylko takie pieniądze, które możesz stracić, bez ryzyka zmiany (pogorszenia) Twojego obecnego standardu życia.

 

Zanim zaczniesz prowadzić działalność zarobkową bądź inwestycyjną przeznacz sporo czasu na regularną naukę (poznanie) zasad działalności Biznesowej (inwestycyjnej). Możesz skorzystać także z pomocy licencjonowanych doradców inwestycyjnych. Regularnie czytaj książki, oglądaj materiały video poświęcone Biznesowi oraz rozwijaniu inteligencji finansowej.  

 

Treści zamieszczone w materiałach zawartych na niniejszej stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.

 

Niniejszy Blog wyraża własne opinie autora i nie może być podstawą żadnych decyzji inwestycyjnych.

 

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają charakter informacyjny i nie stanowią jakiejkolwiek formy doradztwa inwestycyjnego czy konsultacji.

Właściciel niniejszej strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów oraz reklam znajdujących się w serwisach zewnętrzych, do których linki zamieszczone są na niniejszej stronie.

Informacja handlowa zamieszczona w niniejszym serwisie internetowym nie stanowi ofert świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów w rozumieniu przepisów prawa.

Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronie internetowej w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być również zmieniane zasady korzystania z serwisu.

 

Nota prawna. Ryzyko inwestycyjne.

Strona internetowa MMAJERSKI.pl to prywatny blog poświęcony podróżom.

Informacje zawarte na tym blogu mmajerski.pl i wszystkich video mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005r. Nr 206, poz. 1715).

 

Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w materiale jak i jakichkolwiek materiałach instruktażowych.

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej w Internecie zapoznaj się z zasadami opisanymi powyżej

 

UWAGA! Możesz stracić 100% kapitału.

 

Inwestowanie oraz prowadzenie jakiegokolwiek biznesu, zawsze wiąże się z UTRATĄ CAŁOŚCI (100%) PIENIĘDZY (środków, aktywów) jakich posiadasz.